Võru Jäätmekeskuse hinnakirjad

Paberi-, paki- ja pakendikonteinerid

Vastu võetakse

Papp ja paber
Pakendid
Metall
Aknaklaas
Ehitusjäätmed
Asbest (eterniit plaadid)
Vana mööbel
Elektri ja elektroonikajäätmed
Vahtplast

Ohtlike jäätmeid võetakse vastu ainult järgmistest omavalitsustest:
Võru linn
Võru vald